Czytaj więcej...

Umowa o pracę na czas określony jest popularną formą zatrudnienia, zatem wielu pracodawców odczuje konsekwencje nadchodzących rewolucyjnych zmian przepisów Kodeksu Pracy. Zmiany te wejdą w życie 22 lutego 2016 r. i wpłyną na sytuację wielu pracodawców i pracowników, również tych, którzy zawarli umowy terminowe przed wejściem nowelizacji w życie.

Czytaj więcej...

Tylko 30% z nas wykorzystuje niszczarki do pozbycia się ważnych dokumentów. Reszta wyrzuca je po prostu do śmietnika. Znalezione w kontenerze ksero dowodu osobistego, akt notarialny nieruchomości czy pismo zawierające dane finansowe firmy stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2015 r. wyniosła  prawie 47,9 mln zł, a w pierwszym półroczu - 100,5 mln.

Czytaj więcej...

Niecałe 3% przebadanych stanowisk pracy w Polsce spełnia wymogi ergonomii – wynika z badania "Ergotest: Nie zostań technokaleką". To właśnie polscy pracodawcy dbają o zatrudnionych najgorzej. Zagraniczni – już dawno się przekonali, że efektywni i oddani firmie są przede wszystkim pracownicy zadowoleni oraz zdrowi.

Czytaj więcej...

Osoby po 50. roku życia stanowią ponad 1/5 ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i liczba ta systematycznie wzrasta – wynika z raportu opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdrożyło program, który ma obniżyć pracodawcom koszty zatrudniania pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego.

Czytaj więcej...

Prezydent podpisał nowe przepisy ustawy Kodeks pracy, które wejdą w życie w pierwszych miesiącach 2016 r. Umowa o pracę na czas określony będzie podlegała nowym zasadom zawierania i rozwiązywania, co może mieć istotne znaczenie dla wielu polskich pracodawców.

Czytaj więcej...

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło prace nad wersją 1.1 „Reguł Tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. W ramach prac powstaną wzory nowych dokumentów zgodnych z HL7 CDA.

Czytaj więcej...

Wyzwania oraz nowe możliwości, które wprowadzi nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dniem 1 stycznia 2016 r.

Baner zwm 2