Czytaj więcej...

29 maja 2014 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Czytaj więcej...

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), informujemy, iż od tej daty zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 9 w III kwartale 2014 r.

Baner zwm 2