Czytaj więcej...

29 września br. odbyła się LV Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego w trakcie której radni decydowali o przekształceniach w małopolskich szpitalach.

Czytaj więcej...

6 września minął dokładnie rok od momentu przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę prawa handlowego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - To sukces na skalę krajową –  tak o procesie przekształcenia mówiła marszałek Elżbieta Polak podczas uroczystości rocznicowych, które odbyły się 15 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Wirtualne posiedzenia zarządu cieszą się rosnącą popularnością wśród spółek prowadzących działalność na całym świecie, a dostawcy niezbędnych w tym celu technologii tworzą coraz bardziej wyszukane rozwiązania umożliwiające organizację posiedzeń za pośrednictwem Internetu. Przed firmami zainteresowanymi wykorzystaniem takiego rozwiązania w praktyce w niektórych krajach stoją jednak poważne wyzwania.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Finansów ucurchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej...

Departament Funduszy Europejskich pełniący funkcje Operatora Programów  PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG 2009 - 2014 z uwagi na toczącą się w ostatnim czasie dyskusję z Komisją Europejską na temat interpretacji art. 16, lit. b Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 31 marca 2004 r. przekazuje stanowisko Krajowego Punktu Kontaktowego przedmiotowej sprawie.

Czytaj więcej...

Minister Zdrowia przyznał akredytację czternastu szpitalom.

Czytaj więcej...

Od lipca 2014 r. można spodziewać się obniżenia kosztów akceptowania kart płatniczych przez punkty handlowo-usługowe. Ma to związek z nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która znacznie redukuje wysokość jednej z głównych opłat, ponoszonych przez punkty handlowo-usługowe na rzecz agentów rozliczeniowych z tytułu przyjmowania płatności kartami płatniczymi.

Czytaj więcej...

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, polski system akredytacyjny staje się jednym z najlepszych w Europie. Status szpitali akredytacyjnych otrzymują kolejne placówki. Docelowo w skali kraju może ich być 250. Akredytacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi zmian w placówkach ochrony zdrowia.

Baner zwm 2