Czytaj więcej...

Poradniki i opisy procedur wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu, zawieszaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej w Polsce, a także zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej oraz informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych dostępne są na prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki elektronicznym Punkcie Kontaktowym.

Czytaj więcej...

Od 2015 r. w Polsce obowiązuje prawo wprowadzające możliwość karania członków rad nadzorczych sankcjami finansowymi do wysokości 2 mln euro. Dodatkowo wymogi regulacyjne i właścicielskie wymuszają profesjonalizację rad nadzorczych.

Czytaj więcej...

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji nową wersję reguł biznesowych i walidacyjnych dla kolejnych typów elektronicznych dokumentów medycznych.

Czytaj więcej...

Choć 65 proc. pracodawców deklaruje, że dba o relacje z kandydatami, to sami zainteresowani (blisko 60 proc.) uważają inaczej. Skarżą się przede wszystkim na brak informacji zwrotnej o otrzymanej aplikacji. Negatywna opinia kandydata może przełożyć się na gorsze wyniki firmy. 46 proc. kandydatów z powodu nieprzyjaznej rekrutacji rezygnuje z zakupu produktów lub usług danej firmy.

Czytaj więcej...

Blisko połowa pracodawców prowadzi rekrutację przez media społecznościowe, żeby ją przyspieszyć – wynika z badania Adecco Poland. Serwisy takie, jak Facebook czy LinkedIn, stały się już powszechnym narzędziem wykorzystywanym do poszukiwania pracowników- służą m.in. do zamieszczania ofert pracy, weryfikowania danych z CV czy promowania pracodawcy. Często korzystają z nich także firmy rekrutacyjne – 60 proc. z nich przyznaje, że w ich organizacjach jest to obowiązkowe lub przynajmniej rekomendowane.

Czytaj więcej...

Jakie cechy powinien posiadać menedżer opieki zdrowotnej? Czy takie stanowisko może sprawować każdy? Czy praca jako osoba zarządzająca placówką medyczną jest prosta i nie wymaga przestrzegania narzuconych przez rynek reguł? Te i inne kwestie przybliżył nam w trakcie wywiadu Rafał Wasilewski, Dyrektor Rex Medica – warszawskiej przychodni specjalizującej się w badaniach rezonansem magnetycznym.

Czytaj więcej...

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powoduje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Czytaj więcej...

W ramach październikowej aktualizacji Serwisu LEX Ochrona Zdrowia przygotowano m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzielono odpowiedzi na 56 nowych pytań, opublikowano 14 pism urzędowych, a także dodano ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.

Baner zwm 2