Czytaj więcej...

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 20 stycznia 2015 r. przyjęło dokument "Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych".

Czytaj więcej...

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową z jednoczesnym jego oddłużeniem. 

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 2 kwietnia 2015 r. uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy, umożliwiające zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę. Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła opracowana przez MG ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej tzw. "czwarta ustawa deregulacyjna". Według szacunków wprowadzone rozwiązanie powinno przynieść przedsiębiorcom korzyści w wysokości ok. 170 mln zł rocznie.

Czytaj więcej...

31 marca 2015 r. Rząd przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zakłada ona, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas określony.

Czytaj więcej...

Kasy fiskalne stały się obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki medycznej. Jakie ma obowiązki podatnik stosujący kasę fiskalną? Kiedy należy rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej? Co grozi za brak tego urządzenia? Czy warto posiadać rezerwowa kasę fiskalną? Na te i na inne pytania odpowiedział Paweł Słupek, Kierownik Działu Marketingu, Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży, Comp S.A. (www.novitus.pl).

Czytaj więcej...

15 marca 2015 r. upływa termin składania rocznych sprawozdań w zakresie wytworzonych odpadów.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Finansów uruchomiło portal internetowy do pomocy rozliczenia podatków za 2014 r.

Baner zwm 2