Czytaj więcej...

1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia określającą zasady, które wszystkie 47 krajów członkowskich powinny wdrożyć w swoim krajowym porządku prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy, np. w odniesieniu do danych zdrowotnych oraz monitorowania komunikacji w miejscu pracy.

Czytaj więcej...

Negocjacje to nieodłączny element prowadzenia biznesu – niezależnie czy mówimy o jednoosobowym przedsiębiorstwie czy wielkiej, międzynarodowej korporacji. Ustalanie optymalnych warunków kupna-sprzedaży towarów i usług lub zasad wzajemnej współpracy są dla menedżerów codziennością. Kluczowym jest, aby prowadzone rozmowy doprowadziły do rozwiązania, z którego nie jedna, a wszystkie zaangażowane strony będą możliwie najbardziej zadowolone.

Czytaj więcej...

10 kwietnia 2015 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt zmian Kodeksu Pracy, którego głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony.

Czytaj więcej...

Z roku na rok coraz więcej polskich menedżerów zdaje sobie sprawę, że nie można opierać przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wyłącznie na produktach i technologii. Tym, co zapewnia stabilność biznesu, jest kapitał intelektualny firmy, a więc jej pracownicy. Rośnie tym samym pozycja działów Human Resources w strukturze organizacji.

Czytaj więcej...

W różnych typach działalności, sektorach gospodarczych czy obszarach funkcjonalnych firmy występują zróżnicowane modele kariery zawodowej. W niektórych z nich dominuje jednostkowa aktywność pracownika: może to być status freelancera bądź samodzielne stanowisko takie jak radca prawny. W większości przypadków mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której w toku rozwoju zawodowego następuje stopniowe przejście od pełnienia funkcji na stanowiskach specjalistycznych do pozycji kierowniczych.

Czytaj więcej...

Zastosowanie elektronicznej kategoryzacji pacjentów nie tylko pozwala automatycznie wyznaczać kategorie opieki pacjentów, ale przede wszystkim umożliwia optymalizację ilości i kosztów pracy personelu pielęgniarskiego. Usprawnienia te nie wymagają zwykle znaczących nakładów, a mogą stanowić milowy krok do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, pozwalając zmienić podejście pielęgniarek do pracy z komputerem.

Czytaj więcej...

Niemal codziennie słyszymy, że ktoś nie ma czasu lub ma go za mało. Zdarza się, że i my sami narzekamy na ogrom obowiązków. Minuty i godziny płyną nieprzerwanie. Ucząc się zarządzania sobą w czasie, poprawimy wyniki swojej pracy oraz znacznie podniesiemy jakość życia i wypoczynku.

Czytaj więcej...

W dynamicznych czasach globalizacji wywiad biznesowy dostarcza przedsiębiorcy ogół informacji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania firmy w zmiennym otoczeniu biznesowym, ułatwiając podejmowanie strategicznych decyzji. Ma realny wpływ na osiąganie celów handlowych poprzez ocenę i prognozę szans rozwoju oraz wykluczenie możliwych zagrożeń.

Baner zwm 2