Czytaj więcej...

Przy temperaturze przekraczającej 25oC na otwartej przestrzeni oraz 28oC w pomieszczeniu pracy powstaje obowiązek zapewnienia pracownikom zimnych napojów. Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Czytaj więcej...

Większość procesów rekrutacyjnych to obecnie tzw. działania ukryte, prowadzone m.in. przez zawodowe portale społecznościowe, takie jak GoldenLine czy LinkedIn. Dzięki zawartym na nich informacjom pracodawcy i agencje rekrutujące mają ułatwione zadanie. Poszukujący nowych wyzwań pracownicy powinni więc zadbać o to, by znajdujące się na profilach dane były aktualne i prawdziwe, a sama aplikacja zaopatrzona w profesjonalne zdjęcie.

Czytaj więcej...

Przygotowany przez MG projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz realizowana przez resort gospodarki rozbudowa sieci regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji to działania nakierowane m.in. na usprawnienie obrotu gospodarczego i stworzenie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Czytaj więcej...

Najnowszy raport Fellowes Ergotest [1] wykazał, że aż 51,6% polskich stanowisk pracy nie spełnia wymogów ergonomii. Oznacza to, że większość pracodawców nie zapewnia swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, narażając ich na poważne schorzenia, a firmę - na straty finansowe. Wzorcowe stanowiska pracy to rzadkość - stanowią 2,4% wszystkich stanowisk.

Czytaj więcej...

UOKiK zakwestionował 61 proc. skontrolowanych wzorców umów stosowanych w prywatnych domach opieki. Kontrola była prowadzona w 2014 r i objęła placówki w dwóch województwach na północy kraju. Dalsze etapy badania obejmą placówki w całym kraju.

Czytaj więcej...

W ostatnim czasie problematyka mobbingu w miejscu pracy stała się tematem ożywionej debaty publicznej.

Czytaj więcej...

Do 30 czerwca 2015 r. należy zgłosić do rejestracji GIODO dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), o ile administrator danych zdecyduje, by dalej pełnili oni tę funkcję.

Czytaj więcej...

W związku z ogłoszeniem tekstu ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwanej ustawą), na mocy art. 9, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2015 r., doszło do zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm., dalej zwaną u.o.d.o.) m.in. w zakresie funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji (zwanego dalej ABI). Instytucja ABI nie jest nową konstrukcją w polskim porządku prawnym.

Baner zwm 2