Czytaj więcej...

Opublikowanie w BIP szpitala psychiatrycznego danych osób, które nie odebrały depozytów, pośrednio sugeruje, że leczyły się one w tej placówce.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2015 r. lekarze mogą wystawiać pacjentom elektroniczne zwolnienia lekarskie. Tradycyjne L4 jeszcze nie zniknęły, ale mają być honorowane tylko do końca 2017 r.

Czytaj więcej...

Niska jakość, brak dobrej organizacji, chaos w zarządzaniu, kolejki, absurdy – Polacy coraz gorzej oceniają służbę zdrowia – wynika z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 rok. Tymczasem „po sąsiedzku” w prywatnym sektorze działa stworzony przez Medicover system gwarantujący najwyższą jakość leczenia, z którego zadowolonych jest prawie 90% pacjentów. Co jest kluczem do sukcesu? „Informatyzacja, analiza danych, wdrożenie wskaźników klinicznych i orientacja na najwyższą jakość i satysfakcję pacjenta” – odpowiada dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznych i członek zarządu Medicover.

Czytaj więcej...

W związku z podpisaniem w dniu 19 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1 września 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące:

Czytaj więcej...

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakończyło realizację projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że od 1 września br. wszystkie szpitale będą miały obowiązek wprowadzić okołooperacyjną kartę kontrolną, która zobowiązuje personel medyczny do sprawdzenia każdej czynności przed operacją, a także odnotowania tych informacji w karcie.

Czytaj więcej...

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku, jako pierwszy w kraju wdrożył system Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów. Rozwiązanie pozwala jednostce nie tylko automatycznie wyznaczać kategorie opieki pacjentów, ale także znacznie szybciej szacować minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Projekt zrealizowała firma BMM.

Czytaj więcej...

Pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej lub też do szpitala, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania.

Baner zwm 2