Lista Komitetów Zadaniowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmujących się tematyką ochrony zdrowia.

 

KZ 506 ds. Usług Lekarzy z Dodatkowymi Kwalifikacjami w Dziedzinie Homeopatii

  • Zakres tematyczny:

Usługi, kompetencje oraz szkolenia lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (KZ nie będzie zajmował się usługami świadczonymi przez osoby nie będące lekarzami czy przygotowaniem leków homeopatycznych.

  • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Zdrowia

  • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 427

  • Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 427

 

KZ 502 ds. Usług Chirurgii Estetycznej

  • Zakres tematyczny:

Wymagania i zalecenia dotyczące usług chirurgii estetycznej świadczonych na rzecz pacjenta, w tym ogólne ramy i zasady, przeznaczone do stosowania przez wszystkie placówki - przed, w trakcie i po wykonaniu procedury.

  • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

03.080.99

  • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 403

  • Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 403

 

 

Baner zwm 2