Lista Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmujących się tematyką ochrony zdrowia.

 

KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej

 • Zakres tematyczny:

Urządzenia elektryczne w praktyce medycznej, ogólne aspekty urządzeń elektrycznych stosowanych w medycynie, urządzenia rentgenowskie do 400 kV oraz ich wyposażenie, urządzenia radiacyjne wielkich energii oraz urządzenia stosowane w medycynie jądrowej, urządzenia elektromedyczne

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

11.040;  11.040.10;  11.040.50;  11.040.60;  13.110;  13.280;  19.040

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CLC/SR 62;  CLC/SR 62A;  CLC/SR 62B;  CLC/SR 62C;  CLC/SR 62D;  CLC/TC 62;  IEC/TC 62;  IEC/TC 62/SC 62A;  IEC/TC 62/SC 62B;  IEC/TC 62/SC 62C;  IEC/TC 62/SC 62D

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CLC/SR 62;  CLC/SR 62A;  CLC/SR 62B;  CLC/SR 62C;  CLC/SR 62D;  CLC/TC 62;  IEC/TC 62;  IEC/TC 62/SC 62A;  IEC/TC 62/SC 62B;  IEC/TC 62/SC 62C;  IEC/TC 62/SC 62D

 

KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów

 • Zakres tematyczny:

Materiały medyczne; wyroby medyczne jednorazowego użytku; wszczepy chirurgiczne. Wymagania; metodyka badań (także badania biologiczne); terminologia.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

11.020;  11.040.10;  11.040.20;  11.040.40;  11.060.10;  11.120.20

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny
Instytut Hematologii
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Zdrowia
Polska Akademia Nauk - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna - Katedra Metaloznawstwa

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/CENELEC/JWG AIMD;  CEN/CLC/TC 3;  CEN/TC 205;  CEN/TC 205/WG 14;  CEN/TC 205/WG 3;  CEN/TC 206;  CEN/TC 258;  CEN/TC 258/WG 2;  CEN/TC 285;  CEN/TC 316;  ISO/TC 106/SC 8;  ISO/TC 150;  ISO/TC 150/SC 1;  ISO/TC 150/SC 2;  ISO/TC 150/SC 3;  ISO/TC 150/SC 4;  ISO/TC 150/SC 5;  ISO/TC 150/SC 7;  ISO/TC 157;  ISO/TC 168;  ISO/TC 194;  ISO/TC 194/WG 1;  ISO/TC 194/WG 10;  ISO/TC 194/WG 11;  ISO/TC 194/WG 2;  ISO/TC 194/WG 3;  ISO/TC 194/WG 4;  ISO/TC 194/WG 5;  ISO/TC 194/WG 6;  ISO/TC 194/WG 7;  ISO/TC 194/WG 8;  ISO/TC 194/WG 9;  ISO/TC 249;  ISO/TC 45/SC 4/WG 5;  ISO/TC 76;  ISO/TC 84

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/CENELEC/JWG AIMD;  CEN/CLC/TC 3;  CEN/TC 205;  CEN/TC 205/WG 14;  CEN/TC 205/WG 3;  CEN/TC 206;  CEN/TC 258;  CEN/TC 258/WG 2;  CEN/TC 285;  CEN/TC 316;  ISO/TC 150;  ISO/TC 150/SC 1;  ISO/TC 150/SC 2;  ISO/TC 150/SC 3;  ISO/TC 150/SC 4;  ISO/TC 150/SC 5;  ISO/TC 150/SC 7;  ISO/TC 157;  ISO/TC 168;  ISO/TC 194;  ISO/TC 194/WG 1;  ISO/TC 194/WG 10;  ISO/TC 194/WG 11;  ISO/TC 194/WG 2;  ISO/TC 194/WG 3;  ISO/TC 194/WG 4;  ISO/TC 194/WG 5;  ISO/TC 194/WG 6;  ISO/TC 194/WG 7;  ISO/TC 194/WG 8;  ISO/TC 194/WG 9;  ISO/TC 249

 

KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej

 • Zakres tematyczny:

Terminologia, klasyfikacja, wielkości, jednostki, znaki, symbole z zakresu ochrony radiologicznej, oraz źródeł promieniotwórczych; Metody oznaczania i oceny zawartości substancji promieniotwórczych w środowisku, wyrobach, materiałach i odpadach; Ochrona ludności przed promieniowaniem zewnętrznym i skażeniami promieniotwórczymi; (narażenie zawodowe i narażenie ludności); Metody pomiaru promieniowania jonizującego związane z ochroną radiologiczną i źródłami promieniowania; Metody usuwania skażeń promieniotwórczych; Zasady postępowania ze zródłami promieniowania jonizującego i materiałami promieniotwórczymi; Zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

13.280;  17.240

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Główny Instytut Górnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Państwowa Agencja Atomistyki

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 430;  ISO/TC 85;  ISO/TC 85/SC 2;  ISO/TC 85/SC 2/WG 11;  ISO/TC 85/SC 2/WG 14;  ISO/TC 85/SC 2/WG 19;  ISO/TC 85/SC 2/WG 2;  ISO/TC 85/SC 5;  ISO/TC 85/SC 6;  ISO/TC 85/WG 3

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 430;  ISO/TC 85;  ISO/TC 85/SC 2;  ISO/TC 85/SC 2/WG 11;  ISO/TC 85/SC 2/WG 14;  ISO/TC 85/SC 2/WG 19;  ISO/TC 85/SC 2/WG 2;  ISO/TC 85/SC 5;  ISO/TC 85/SC 6;  ISO/TC 85/WG 3

 

KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych

 • Zakres tematyczny:

Terminologia; wymagania i metody badań dotyczace materiałów przeznaczonych do stosowania w stomatologii, w tym materiałów używanych w stomatologii zachowawczej i do wypełnień ubytków zębowych, materiałów protetycznych, ortodontycznych, wszczepów stomatologicznych, materiałów stosowanych w celu utrzymania higieny jamy ustnej; zagadnienia dotyczące przedklinicznej i klinicznej oceny materiałów stomatologicznych; środki do profilaktyki w stomatologii.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

11.060.01;  11.060.10

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Ministerstwo Zdrowia

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 55;  CEN/TC 55/WG 3;  CEN/TC 55/WG 4;  CEN/TC 55/WG 5;  CEN/TC 55/WG 6;  CEN/TC 55/WG 7;  ISO/TC 106;  ISO/TC 106/SC 1;  ISO/TC 106/SC 2;  ISO/TC 106/SC 3;  ISO/TC 106/SC 8

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 55;  CEN/TC 55/WG 3;  CEN/TC 55/WG 4;  CEN/TC 55/WG 5;  CEN/TC 55/WG 6;  CEN/TC 55/WG 7;  ISO/TC 106;  ISO/TC 106/SC 1;  ISO/TC 106/SC 2;  ISO/TC 106/SC 3;  ISO/TC 106/SC 8

 

KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych

 • Zakres tematyczny:

Wyposażenie i sprzęt medyczny oraz stomatologiczny, narzędzia chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne; sprzęt i aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania; sprzęt terapeutyczny; meble szpitalne. Wymagania i metodyka badań; terminologia.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

11.040.01;  11.040.10;  11.040.20;  11.040.30;  11.040.40;  11.040.60;  11.040.99;  11.060.20

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/SS S02;  CEN/SS S99;  CEN/TC 215;  CEN/TC 215/WG 1;  CEN/TC 215/WG 2;  CEN/TC 215/WG 3;  CEN/TC 215/WG 4;  CEN/TC 239;  CEN/TC 239/WG 1;  CEN/TC 239/WG 4;  CEN/TC 239/WG 5;  CEN/TC 367;  ISO/TC 106/SC 4;  ISO/TC 121;  ISO/TC 121/SC 1;  ISO/TC 121/SC 2;  ISO/TC 121/SC 3;  ISO/TC 121/SC 4;  ISO/TC 121/SC 6;  ISO/TC 121/SC 8;  ISO/TC 170;  ISO/TC 76;  ISO/TC 84

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/SS S02;  CEN/SS S99;  CEN/TC 215;  CEN/TC 215/WG 1;  CEN/TC 215/WG 2;  CEN/TC 215/WG 3;  CEN/TC 215/WG 4;  CEN/TC 239;  CEN/TC 239/WG 1;  CEN/TC 239/WG 4;  CEN/TC 239/WG 5;  CEN/TC 367;  ISO/TC 121;  ISO/TC 121/SC 1;  ISO/TC 121/SC 2;  ISO/TC 121/SC 3;  ISO/TC 121/SC 4;  ISO/TC 121/SC 6;  ISO/TC 121/SC 8;  ISO/TC 170;  ISO/TC 76;  ISO/TC 84

 

KT 287 ds. Biotechnologii

 • Zakres tematyczny:

Biotechnologia włączajac w to aspekty bezpieczeństwa oraz w zakresie produktów żywnościowych modyfikowanych genetycznie.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

07.080

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska - Departament Polityki Ekologicznej
Ministerstwo Zdrowia

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 275/WG 11;  ISO/TC 276;  ISO/TC 34/SC 16

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 275/WG 11;  ISO/TC 276;  ISO/TC 34/SC 16

 

KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro

 • Zakres tematyczny:

Medyczne badania laboratoryjne in vitro, w tym zagadnienia: procedury przedanalityczne i analityczne; wykonywanie analiz; systemy i materiały referencyjne; systemy, materiały i wyposażenie do diagnostyki in vitro; zarządzanie jakością i zapewnienie jakości; bezpieczeństwo laboratoriów.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

07.100.10;  11.100

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 140;  CEN/TC 140/WG 3;  CEN/TC 140/WG 5;  ISO/TC 212

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 140;  CEN/TC 140/WG 3;  CEN/TC 140/WG 5;  ISO/TC 212

 

KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia

 • Zakres tematyczny:

Modele informatyczne w opiece zdrowotnej, terminologia baz danych w systemie opieki zdrowotnej, systemy łączności (przesyłanie danych) i komunikaty w ochronie zdrowia, informacja wizyjna i multimedia w systemie ochrony zdrowia, jakość, bezpieczeństwo i ochrona systemów w opiece zdrowotnej i urządzenia połączeń wzajemnych.

 • Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

01.040.11;  11.020;  35.040;  35.240.60;  35.240.70;  35.240.80

 • Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CEN/TC 251;  CEN/TC 251/WG 1;  CEN/TC 251/WG 2;  CEN/TC 251/WG 4;  ISO/TC 215

 • Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/TC 251;  CEN/TC 251/WG 1;  CEN/TC 251/WG 2;  CEN/TC 251/WG 4;  ISO/TC 215

Baner zwm 2