Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane w okresie od 7 czerwca do 7 sierpnia 2014 r.

 

pkn

11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne

  • PN-EN 60601-1-8:2011/AC:2014-07

Wersja polska: Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

Tytuł angielski: Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Data publikacji: 2014-07-23

Wprowadzone pozycje: EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014 [IDT]

  • PN-EN 60601-1:2011/Ap1:2014-07

Wersja polska: Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego

Tytuł angielski: Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Data publikacji: 2014-07-23

 

11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne

  • PN-EN ISO 11137-2:2013-10/Ap1:2014-07

Wersja angielska: Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej

Tytuł angielski: Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Data publikacji: 2014-07-25

 

11.160 Pierwsza pomoc

  • PN-EN 1865-4:2012

Wersja polska: Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 4: Składane krzesło transportowe

Tytuł angielski: Patient handling equipment used in road ambulances -- Part 4: Foldable patient transfer chair

Data publikacji: 2014-07-01

Wprowadzone pozycje: EN 1865-4:2012 [IDT]

Zastępuje: PN-EN 1865:2002

Baner zwm 2