Komitet Techniczny 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych zakończył prace nad polską wersją językową norm zharmonizowanych PN-EN 1865-1 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych – Część 1: Wymagania dotyczące systemów noszy i urządzań do przenoszenia pacjenta oraz PN-EN 1865-4 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych – Część 4: Składane krzesło transportowe.

ambulansPlanowane tłumaczenie Części 2 i 3 zawieszono ze względu na rozpoczęcie nowelizacji tych norm.

Baner zwm 2