Czytaj więcej...

7 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zdrowiu publicznym. 

Czytaj więcej...

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Z niechcianymi wiadomościami handlowymi mamy doczynienia praktycznie od poczatku istnienia sieci komputerowej. Najwięcej spamu, jak do tej pory, otrzymują użytkownicy sieci z USA. W Polsce proceder ten narasta pomimo wprowadzanych regulacji prawnych zakazujących spamowania. O tym jakie konsekwencje może ponieść osoba / firma rozsyłająca tego typu informacje >podaje na swojej stronie internetowej GIODO.

Czytaj więcej...

Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju pobieranych przez te osoby świadczeń, nie będą musiały płacić opłaty uzdrowiskowej.

Czytaj więcej...

W związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym realizacji przez ministra zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2009–2013 informuje się, że Ministerstwo Zdrowia z uwagą odnosi się do wszystkich zastrzeżeń przedstawionych w raporcie, w części je podzielając.

Czytaj więcej...

Przedstawiamy wstępną opinię do projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie przepisów dotyczących badań lekarskich przygotowaną przez Konfederację Lewiatan.

Czytaj więcej...

20 czerwca 2014 r. odbędzie się w Luksemburgu posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), w którym będzie uczestniczyć delegacja Ministerstwa Zdrowia pod przewodnictwem podsekretarza stanu Igora Radziewicza-Winnickiego.

Czytaj więcej...

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, których prowadzenie zostało zasygnalizowane w komunikacie z dnia 17 kwietnia 2014 r. informuje się, że w porównaniu do projektu z dnia 17 kwietnia 2014 r., w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.zaszły zmiany.