6 listopada 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 

nfz glowny 1Pobierz:

Zarządzenie nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ z załącznikami

Baner zwm 2