17 września 2014 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił Zarządzenie Nr 60/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Aktualizacja:

Zarządzenie nr 60/2014/DSOZ Prezesa NFZ

 

Zmieniane:

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. 

Baner zwm 2