SystemOchronyZdrowia.pl

Grupa docelowa portalu SystemOchronyZdrowia.pl

1. kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi (szpitalem/przychodnią/kliniką/centrum medycznym) w tym menedżerowie w następujących działach:

 • administracja i HR
 • finanse i zamówienia
 • zarządzanie dekoumentacją medyczną
 • zakłady diagnostyki obrazowej
 • zakłady diagnostyki laboratoryjnej
 • IT i nowych technologii

2. osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w placówkach medycznych

3. personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, położne itp.)

4. farmaceuci

5. dostawcy technologii medycznych

6. dostawcy rozwiązań z zakresu IT i telemedycyny

7. przedstawiciele branży budownictwo medyczne

8. przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za regulacje prawne w ochronie zdrowia

9. przedstawiciele stowarzyszeń

10. przedstawiciele uczelni kształcących menedżerów ochrony zdrowia

 

Zadania portalu SystemOchronyZdrowia.pl

1. bieżące informowanie o:

 • aktach prawnych i regulacjach
 • konsultacjach społecznych
 • zarządzeniach NFZ
 • podpisanych umowach
 • dostępnych funduszach europejskich
 • wydarzeniach branżowych
 • komunikatach opublikowanych przez instytucje państwowe
 • kursach i szkoleniach

2. publikacja fachowych porad związanych z systemem ochrony zdrowia (zarządzanie, administracja, HR, marketing i PR, finanse, prawo, technologie)

3. przedstawianie nowych trendów technologicznych

4. przedstawienie stanowisk z sektora

5. promocja i wspieranie inicjatyw związanych z wprowadzaniem i stosowaniem zagadnień dotyczących systemu ochrony zdrowia

 

Wydawca portalu SystemOchronyZdrowia.pl

Wydawnictwo ARTSMART Izabela Żylińska działa na polskim rynku od stycznia 2010 r. W swoim portfolio posiada czasopisma i portale internetowe z następujących dziedzin: energetyka, przemysł, budownictwo, system opieki zdrowotnej, inteligentne miasta i regiony. Organizujemy i prowadzimy konferencje branżowe. Świadczymy usługi z zakresu marketingu dla przedsiębiorstw działających w sektorze technicznym.

ARTSMART Izabela Żylińska jest członkiem: Komitetu Technicznego 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej i Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności działających w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Ogólnopolskiego Klastra E-Zdrowie. Członek-ZałożycielKrajowej Izby Gospodarczej Elektryki.

 

>>PREZENTACJA WYDAWNICTWA<<

 

 • Redaktor naczelny: Izabela Żylińska
 • Redaktor prowadzący: Paweł Żyliński

ARTSMART Izabela Żylińska
ul. Braci Załuskich 4 lok. 21
01-773 Warszawa
NIP: 525-229-42-16