Najważniejszym wydarzeniem I półrocza 2014 r. było zawarcie umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej od Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. – Centrum Medycznego Diagnostyka sp. z o.o., w skład której wchodziło 7 placówek diagnostycznych zlokalizowanych w: Wołominie, Łomży, Poznaniu, Koninie, Lublinie, Mielcu oraz w Oddziale Bielany w Warszawie.

enel-medCena sprzedaży 100 proc. udziałów określona została na kwotę 52,5 mln zł, a nabywcą został LUX MED Diagnostyka sp. z o.o., dla którego transakcja oznacza powiększenie liczby placówek diagnostycznych i kolejny krok w realizacji strategii rozwoju kompleksowej opieki medycznej, czemu służy m.in. konsolidacja rynku diagnostyki obrazowej. Dla ENEL-MED celem sprzedaży części placówek diagnostycznych, które nie tworzyły bezpośredniej synergii z podstawową działalnością Spółki, było pozyskanie środków finansowych na realizację planu inwestycyjnego ogłoszonego w Strategii rozwoju na lata 2014-2016, jak również porządkowanie struktury Spółki.

- Wykorzystaliśmy wyjątkową okazję rynkową. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż 11% przychodów Spółki (tzn. 21 mln zł) za 52,5 mln zł – czyli  za 2,5 krotność rocznych przychodów z tego tytułu. Dzięki tej transakcji Spółka pozyskała niezbędne na inwestycje środki finansowe w najkorzystniejszy z możliwych sposobów - bez rozwadniania akcjonariatu czy zaciągania pożyczek bankowych. Warto też podkreślić, że spora część sprzedawanego przedsiębiorstwa była finansowana z zewnętrznych źródeł, tak więc całkowity dług Spółki zmalał o ponad 6 mln zł. Zmniejszeniu ulegną również koszty działalności, w tym w znaczny sposób amortyzacja majątku trwałego. Transakcja stanowi więc optymalne rozwiązanie dla ENEL-MED  – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Pozyskane środki Spółka zamierza wykorzystać na realizację planu inwestycyjnego ogłoszonego w Strategii rozwoju na lata 2014–2016, m.in. otwarcie placówki w Katowicach, drugiej przychodni we Wrocławiu, poradni specjalistycznych oraz - w miarę zapełniania potencjału - przychodni w wybranych lokalizacjach. Spółka zamierza również sukcesywnie zwiększać liczbę gabinetów stomatologicznych. Przygotowania do uruchomienia planowanych placówek ENEL-MED poczynił już w I półroczu 2014 r. i zamierza je kontynuować w kolejnych kwartałach.

Przedmiotem ww. sprzedaży była tylko część diagnostyki. ENEL-MED nadal wykonuje badania z zakresu diagnostyki obrazowej przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w obu szpitalach Spółki zlokalizowanych w Warszawie: w Szpitalu Centrum, Szpitalu Zacisze oraz badania rezonansu magnetycznego w przychodni wieloprofilowej w Gdańsku. Dodatkowo, w czerwcu 2014 r., Spółka zakupiła sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji: 4 rezonanse magnetyczne oraz 12 aparatów USG.

- Pierwszy rezonans magnetyczny Optima MR 360 Advance 1,5 Tesli będzie uruchomiony w połowie września w warszawskim Szpitalu Zacisze. Kolejne trzy rezonanse Signa HDxt 3 Tesle Gold Seal będą dostępne pod koniec 2014 roku i w I kwartale 2015 roku w nowych placówkach ENEL-MED, zlokalizowanych w Katowicach, Wrocławiu oraz Warszawie – dodaje Adam Rozwadowski.

Ponadto, w prezentowanym okresie Spółka uruchomiła największą i najnowocześniejszą przychodnię wieloprofilową Spółki zlokalizowaną w Centrum Handlowym Promenada, w Warszawie. Placówka o powierzchni 1,5 tys. m2 oferuje pacjentom zróżnicowany wybór zabiegów, konsultacji specjalistycznych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przychodnia również  posiada bogatą ofertę rehabilitacji oraz diagnostykę na najwyższym poziomie.

Spółka zawarła też umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowych w oddziałach Arkadia oraz Atrium w Warszawie oraz specjalistycznych profilowanych placówek medycznych, zlokalizowanych również w Warszawie.

W I półroczu 2014 r. Spółka osiągnęła 105 mln przychodów, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Osiągnięty wynik to przede wszystkim 20 proc. wzrost w obszarze Abonamentów, stanowiącym 62 proc. w strukturze przychodów Centrum Medycznego ENEL-MED.

- Do wzrostu przychodów przyczyniło się m.in. podpisanie kolejnych kontraktów na świadczenie usług medycznych oraz przedłużenie i rozszerzenie umów z obecnymi klientami. Podpisaliśmy umowy m.in. ze spółką ITI Neovision S.A., Canal+ Cyfrowy S.A. czy Philips Lighting Poland S.A. – dodaje Adam Rozwadowski.

W prezentowanym okresie zysk netto Spółki wyniósł 38,8 mln zł, a EBITDA 39,7 mln zł. Na osiągnięty wynik wpłynęła transakcja sprzedaży spółki zależnej - Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., dzięki której w Grupie Kapitałowej zrealizowany został dodatkowy jednorazowy zysk pozaoperacyjny w wysokości 38 mln zł.

- Na przełomie II półrocza 2014 roku i I kwartału 2015 roku planujemy otwarcie placówki w Katowicach, drugiej przychodni we Wrocławiu oraz profilowanych poradni specjalistycznych w Warszawie. Tak więc najbliższe 7 miesięcy będzie okresem inwestycji o przewidywanym okresie zwrotu - dodaje Adam Rozwadowski. 

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-02-20 17:50)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-20
USD 3,9621 +0,16%
EUR 4,2789 +0,13%
CHF 4,0308 +0,24%
GBP 5,1113 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2