14 sierpnia 2014 r. EMC Instytut Medyczny otrzymał aneksy do umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach z Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział Dolnośląski.

emc instytut medycznyDotyczą one udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, opieka paliatywna i hospicyjna oraz rehabilitacja lecznicza w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach, udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

W związku z wyżej wymienionymi aneksami, wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 9 270 175,00 zł (zwiększenie o 4 408,00 zł). Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 17 261 496,71 zł (zwiększenie o 30 230,64 zł).

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-10-11 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-10-11
USD 3,9145 -0,21%
EUR 4,3097 -0,28%
CHF 3,9192 -0,88%
GBP 4,8929 +2,00%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2