Zarząd EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 27 marca 2014 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16 lipca 2014 r. (dzień połączenia), połączenia Emitenta ze spółką zależną Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 oraz art. 516 §6 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA wchodzi obecnie 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną Emitenta stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. jest własnością w 100% Emitenta (spółka przejmująca).Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. stanowią trzy przychodnie ambulatoryjne oferujące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych i stomatologii.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-02-20 18:20)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-20
USD 3,9621 +0,16%
EUR 4,2789 +0,13%
CHF 4,0308 +0,24%
GBP 5,1113 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2