Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował, że 17 lipca 2014 r. otrzymał aneksy do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

szpital korytarz 3 BonozŚwiadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny SA Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim. O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2014) Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2014 z 10.01.2014 oraz 27/2014 z 13.02.2014.

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 8 810 964,00 zł (wzrost o 269 283,00 zł). Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych w oparciu o umowy przez Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 10 994 878,01 zł.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-10-11 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-10-11
USD 3,9145 -0,21%
EUR 4,3097 -0,28%
CHF 3,9192 -0,88%
GBP 4,8929 +2,00%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2