Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim poinformował, że 23 lipca 2014 roku doszło do dobrowolnej spłaty zadłużenia ostatniej z umów kredytowych i tym samym do rozwiązania umów kredytowych łączących Polmed S.A. oraz jej spółkę zależną - Polmed Developmnent Sp. z o.o. z Getin Noble Bank S.A.

pionki do gry PublicDomainImagesNa skutek przedterminowej dobrowolnej spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku, doszło do rozwiązania umowy znaczącej, na którą składały się następujące umowy:

  1. umowa kredytu inwestycyjnego nieodnawialnego zawartego przez POLMED S.A na kwotę 867.000 zł, którego celem było refinansowanie kredytu udzielonego kredytobiorcy przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim dnia 3 marca 2006 r – dokonano spłaty pozostałych zobowiązań w kwocie 374.000 zł;
  2. umowa kredytu inwestycyjnego nieodnawialnego zawartego przez spółkę zależną Emitenta - Polmed Development Sp. z o.o na kwotę 8.360.000,00 zł, którego celem było finansowanie działalności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej POLMED S.A. w związku z otwieraniem nowych oddziałów – dokonano spłaty pozostałych zobowiązań w kwocie 6.525.000 zł.

Przyczyną rozwiązania powyższych umów kredytowych jest zawarcie umów kredytowych z Bankiem Millenium S.A., o czym Zarząd Polmed S.A. informował raportem bieżącym nr 31/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. Celem tego typu działań Emitenta jest konsolidacja polityki finansowej zmierzającej do usystematyzowania i skoncentrowania dotychczas zaciągniętych kredytów w jednym banku finansującym.

Rozwiązanie umów, w przekonaniu Emitenta, nie spowoduje niekorzystnych skutków finansowych dla Spółki oraz jednostek od niej zależnych. Warunki finansowe nowych umów kredytowych w dłuższym terminie powinny przyczynić się do zmniejszenia kosztów finansowania działalności poszczególnych spółek oraz Grupy Kapitałowej Polmed S.A.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-10-11 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-10-11
USD 3,9145 -0,21%
EUR 4,3097 -0,28%
CHF 3,9192 -0,88%
GBP 4,8929 +2,00%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2