Czytaj więcej...

30 marca Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdził Plan Działania PO WER na 2015 r. Pozwala to rozpocząć prace nad ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

26 lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało uroczyste otwarcie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Uroczystości przewodniczyła Premier Ewa Kopacz.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przyjęła dwa programy operacyjne ważne dla sektora ochrony zdrowia. Jest to zwieńczenie negocjacji dotyczących nowej perspektywy funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

13 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przyjęła dwa ważne dla sektora zdrowia programy operacyjne. Jest to zwieńczenie negocjacji dotyczących nowej perspektywy funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej...

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Warszawski to laureaci tegorocznych plebiscytów na najlepszy program studiów podyplomowych i najlepiej zarządzany projekt w Działaniu 2.3 Programu Kapitał Ludzki. 

Czytaj więcej...

1 października 2014 r. wchodzi w życie zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

10 września 2014 r. Ministerstwa Zdrowia przyjęło dokument Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-11-20 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-11-20
USD 3,8792 +0,02%
EUR 4,2917 -0,03%
CHF 3,9126 +0,03%
GBP 5,0081 -0,31%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2