Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył II etap i tym samym cały projekt pn.: „Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – wdrożenie e – radiologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

szpital belchatow zdrowie.lodzkie.plCałkowita wartość projektu wyniosła 3 238 041,90 zł. Podział finansowania:

  • dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 752 335,62 zł stanowiące 85% poniesionych kosztów;
  • dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego - 345 736,86 zł;
  • środki własne Szpitala – 139.969,42 zł.

Celem realizacji projektu było usprawnienie pracy szpitala poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych. Efektem tych działań jest skrócenie czasu obsługi pacjentów oraz ich oczekiwania na udzielenie świadczeń medycznych, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych pacjentów pozostających pod opieką szpitala. Realizacja projektu umożliwiła także szybki dostęp do gromadzonych informacji oraz ich łatwą prezentację i analizę, co również jest niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. Ponadto prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych. 

Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa etapy w okresie dwóch lat (2014 – 2015). W ramach projektu szpital rozbudował infrastrukturę informatyczną poprzez zakup następujących urządzeń i programów informatycznych:

  • urządzeń sieci komputerowej, a w szczególności macierz dyskową (1 szt.) oraz switch (4 szt.),
  • stacji roboczych (50 szt. wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym) dla lekarzy z medycznym monitorem referencyjnym (50 szt.),
  • stacji roboczych (2 szt. wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym) dla radiologów z kartą dedykowaną (2 szt.) i monitorem specjalistycznym (2 szt.),
  • specjalistycznych monitorów diagnostycznych (4 szt.) wraz z zestawem kalibracyjnym (1 szt.),
  • platformy serwerowej, składający się z UPS (2szt.), serwera (1 szt.), platformy do zarządzania infrastrukturą (1 szt.) oraz VM Ware (1 szt.),
  • oprogramowania bazodanowego (1 szt.), oprogramowania narzędziowo – wirtualizacyjnego (1 szt.) oraz oprogramowania radiologicznego typu PACS/RIS (1 szt.).

Oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne zostały doposażone w narzędzia usprawniające proces diagnozowania, poprzez szybki dostęp do badań obrazowych, możliwość dokonania szybkiej oceny i analizy przy pomocy specjalistycznej aparatury informatycznej.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-02-20 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-20
USD 3,9621 +0,16%
EUR 4,2789 +0,13%
CHF 4,0308 +0,24%
GBP 5,1113 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2