30 marca Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdził Plan Działania PO WER na 2015 r. Pozwala to rozpocząć prace nad ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie.

biznes 3 jarmolukW obecnym roku planowane jest ogłoszenie 3 konkursów oraz realizacja 6 projektów pozakonkursowych. Szacuje się, iż kwota z EFS na dofinasowanie projektów wyniesie ponad 520 mln zł.

 

Harmonogram projektu:

Typ wsparcia

Główne działania

Tryb realizacji

Planowana data naboru (ogłoszenie konkursu lub wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie)

Orientacyjna kwota przewidziana na dofinansowanie projektów (PLN)

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi)

Pilotażowe wdrożenie standardu dziennego domu opieki medycznej

konkursowy

II kwartał 2015

40 000 000

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych na uczelniach medycznych, m.in. poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej

konkursowy

II kwartał 2015

282 000 000

Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski

Opracowanie 3 modeli organizacji opieki koordynowanej w Polsce (1 etap przedsięwzięcia)

pozakonkursowy

II kwartał 2015

6 000 000

Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (1 etap przedsięwzięcia)

pozakonkursowy

II kwartał 2015

35 000 000

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych 
z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

Kursy specjalizacyjne dla lekarzy

pozakonkursowy

II kwartał 2015

90 000 000

Kształcenie podyplomowe lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w formie kursu doskonalącego z zakresu medycyny rodzinnej

Kursy doskonalące dla lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej

pozakonkursowy

II kwartał 2015

14 000 000

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

konkursowy

III kwartał 2015

30 000 000

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

Wdrożenie programów akredytacyjnych

pozakonkursowy

III kwartał 2015

15 000 000

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

Wdrożenie programów akredytacyjnych

pozakonkursowy

III kwartał 2015

10 000 000

 

Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za wdrażanie Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Więcej na temat projektu: www.power.gov.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-11-20 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-11-20
USD 3,8792 +0,02%
EUR 4,2917 -0,03%
CHF 3,9126 +0,03%
GBP 5,0081 -0,31%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2