26 lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało uroczyste otwarcie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Uroczystości przewodniczyła Premier Ewa Kopacz.

unia europejska 4W spotkaniu wzięli udział unijni komisarze, marszałkowie województw i  przedstawiciele ministerstw. Ministerstwo Zdrowia reprezentowali Pan Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MZ.

- Miliardy z Unii Europejskiej przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia - powiedziała Premier Ewa Kopacz podczas uroczystości rozpoczynającej wykorzystanie kolejnej transzy funduszy europejskich - Mamy największe w historii fundusze na rozwój. To efekt skutecznych negocjacji rządu. Dziś rozpoczynamy realizację strategii rozwoju całego kraju. Mamy zagwarantowane na to dofinansowanie zarówno europejskie jak i krajowe. 

Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, Pani Corina Cretu, która podczas uroczystości wręczyła Minister Infrastruktury i Rozwoju, Pani Marii Wasiak, Umowę Partnerstwa (najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy) powiedziała:

Polska jest największym beneficjentem polityki spójności. To wielka szansa, jak i wyzwanie. Wierzę jednak, że Polska, tak jak dotychczas, bardzo dobrze poradzi sobie z wdrażaniem funduszy, a dzięki tym środkom naprawdę można poprawić życie Polaków. 

Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro (co stanowi ok. 349 miliardów złotych). Jest to największy krajowy przydział pieniędzy UE spośród 28 krajów członkowskich. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, kolej, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych.

Sektor ochrony zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój", jak również w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto wsparcie dla sektora ochrona zdrowia przewidziane jest także w ramach innych krajowych programów operacyjnych, których zakres interwencji ma bardziej horyzontalny i tematyczny (nie sektorowy) charakter. Np. ze środków PO Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach priorytetu skierowanego do e-usług publicznych, realizowane będą działania mające na celu dalsze zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program ,,Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę zdrowia, energetykę oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Dofinansowanie przedsięwzięć zdrowotnych, na które w ramach tego programu przeznaczono kwotę 468,3 mln euro, będzie dotyczyło dwóch obszarów:

- wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób ,,aktywności zawodowej" oraz opieki nad matką i dzieckiem;

- wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

W ramach Programu operacyjnego ''Wiedza Edukacja Rozwój" 4,7 mld euro trafi m.in. na aktywizację zawodowa młodych i dopasowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w zakresie zatrudnienia, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wsparcie sektora zdrowia ze środków EFS wyniesie ponad 300 mln euro.W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój wsparciem objęte zostaną m.in. wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej, wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych) na lata 2014-2020. Ogłoszono już pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa, do którego nabór wniosków rozpoczął się 27 lutego br. Kolejne konkursy będą sukcesywnie ogłaszane, zarówno w programach krajowych, jak i w poszczególnych RPO.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-11-20 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-11-20
USD 3,8792 +0,02%
EUR 4,2917 -0,03%
CHF 3,9126 +0,03%
GBP 5,0081 -0,31%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2