13 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

program wer zdrowie.govPodpisane dokumenty określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji POWER 2014-2020, i stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu.

Do zadań Instytucji Pośredniczących należeć będzie m.in. organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej. 

Oprócz Ministersta Zdrowia, w system realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój włączone są:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Centrum Projektów Europejskich
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • wojewódzkie urzędy pracy (16)

Wsparcie sektora zdrowia ze środków EFS przekroczy 300 mln euro.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-10-11 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-10-11
USD 3,9145 -0,21%
EUR 4,3097 -0,28%
CHF 3,9192 -0,88%
GBP 4,8929 +2,00%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2