Raport "Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera" w Polsce powstał w celu przedstawienia współczesnej wiedzy na temat choroby Alzheimera, przydatnej dla jej diagnozowania i leczenia w Polsce.

rpoAutorami tego raportu są zarówno lekarze, eksperci z zakresu choroby Alzheimera i  innych otępień, skupieni w  Polskim Towarzystwie Alzheimerowskim (Maria Barcikowska-Kotowicz, Tomasz Gabryelewicz, Grzegorz Opala, Tadeusz Parnowski, Andrzej Szczudlik), jak i przedstawiciele pozarządowych organizacji niosących pomoc chorym i  ich opiekunom (Andrzej Rossa, Alicja Sadowska).

Wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie raportu mają nadzieję, że przyczyni się on do podjęcia działań zmierzających do prawnego umocowania i  realizacji Polskiego Planu Alzheimerowskiego, podobnie jak w większości innych krajów europejskich.

Pobierz: Raport "Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera"

Baner zwm 2