16 stycznia 2014 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r.".

gusDokument zawiera m.in.:

  • Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
  • W przypadku kondycji zdrowotnej ludności – informacje m.in. o zachorowalności na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne).
  • W przypadku infrastruktury opieki zdrowotnej – informacje m.in. o stanie i działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich, o kadrze medycznej, w tym o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu i pracujących bezpośrednio z pacjentem, aptekach, o pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym, służbie medycyny pracy, a także podstawowe cechy charakteryzujące te placówki (np. rodzaje podmiotów, liczba łóżek, miejsc, karetek) oraz informacje o rozmiarach działalności – poradach, osobach leczonych, długości pobytu.
  • Ponadto wybrane dane o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia w 2012 r. oraz przedstawienie wyników Narodowego Rachunku Zdrowia za 2011 rok.
  • Poza częścią tabelaryczną: komentarz analityczny, uwagi metodologiczne, objaśnienia pojęć stosowanych w opracowaniu, graficzna prezentacja opisywanych zjawisk.

Pliki do pobranina:

Baner zwm 2