Czytaj więcej...

Chociaż wdrażanie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przebiega z przeszkodami: zdalna rejestracja jest utrudniona, elektroniczna dokumentacja niekompletna i jedynie promil wizyt odbywa się po elektronicznej rejestracji – to NIK podkreśla nowoczesność i użyteczność Systemu. I wskazuje, że wystarczy zmiana nastawienia i otwarcie się użytkowników na nowe narzędzia, by regionalna platforma e-Zdrowie zaczęła działać z korzyścią dla pacjentów, medyków i urzędników, tak, jak zakładano.

Czytaj więcej...

1 lipcja 2016 r. GUS opublikował ocenę kondycji zdrowotnej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych problemów zdrowotnych (choroby przewlekłe, niepełnosprawność) w powiązaniu z częstotliwością korzystania z usług medycznych i wybranych elementów stylu życia w przekrojach terytorialnych.

Czytaj więcej...

Wyzwania polskiej ochrony zdrowia sięgają jednak znacznie dalej i nie wiążą się jedynie z nowymi technologiami, wynika z opracowania PwC „10 trendów w polskiej ochronie zdrowia”. Według Szymona Piątkowskiego, lidera zespołu ds. ochrony zdrowia, opisane trendy będą dominujące w branży medycznej w 2016 r. oraz w ciągu najbliższych lat.

Czytaj więcej...

Stosowane przez skontrolowane podmioty państwowe (w tym NFZ) systemy ochrony danych nie zapewniają ich bezpieczeństwa. Działania realizowane w celu jego zapewnienia są prowadzone opieszale, bez z góry przygotowanego planu, a środki przeznaczane na ten cel są niewystarczające. W efekcie istnieje ryzyko, że działanie istotnych dla funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych zostanie zakłócone, a dane w nich się znajdujące trafią w niepowołane ręce.

Czytaj więcej...

Jak wynika z raportu "Wyzwania IT Ochrony Zdrowia 2015-2017", opracowanego przez firmę BMM Sp. z o.o., na podstawie badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli 115 jednostek ochrony zdrowia, aż 21% placówek nie zdąży w pełni dostosować się do wymagań związanych z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, przed 1 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Czy wysoka jakość opieki medycznej może iść w parze z efektywnością ekonomiczną? Laureaci Rankingu Szpitali Publicznych 2016 udowadniają, że choć droga do sukcesu nie jest prosta i nie ma na niego jednej recepty, są sposoby na stabilność finansową i ciągły rozwój.

Czytaj więcej...

Spółka Magellan już po raz ósmy przygotowała raport przedstawiający sytuację finansową SPZOZ w Polsce. W obszarze zainteresowania znalazły się kwestie zadłużenia i płynności finansowej szpitali.

Czytaj więcej...

Blisko 17 mld PLN traci polska gospodarka z powodu nowotworów złośliwych. Tyle w 2013 roku wyniosły koszty pośrednie, spowodowane przedwczesnymi zgonami, niezdolnością do pracy czy zaangażowaniem opiekunów nieformalnych. Do 2025 roku koszty te wzrosną do 1,3% PKB. Według EY, skuteczne leczenie onkologiczne wymaga poprawy jakości zarządzania, lepszej organizacji procesu leczenia i większego dostępu do zasobów, w tym leków. Aby poprawić dostępność leków onkologicznych, autorzy raportu „Innowacyjne terapie onkologiczne. Propozycja poprawy polskiego systemu opieki onkologicznej” proponują optymalizację procesu refundacji oraz wydzielenie dodatkowych środków na finansowanie innowacyjnych terapii, np. w formie dedykowanego funduszu.