2 lipca 2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego. 

nfzPrzypomnijmy, że 4 lutego 2014 r. pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski, działając zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwrócił się do Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o opinię w sprawie odwołania Grzegorza Nowaka ze stanowiska dyrektora Oddziału.

8 lutego 2014 r. Grzegorz Nowak został odwołany.

Do czasu wyłonienia kandydata w drodze procedury konkursowej obowiązki dyrektora pełni Barbara Bulanowska.

 

Czytaj wiecej:

Ogłoszenie Prezesa NFZ w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, DyrOW/14/91

Baner zwm 2