Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: starszy referent w Wydziale ds. Ratownictwa Medycznego w Departamencie do Spraw Służb Mundurowych - DSM/14/86

nfzWymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń w rodzajach ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny,
 • opracowanie warunków zawierania, realizacji i zmiany umów w rodzajach ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny
 • przygotowywanie interpretacji przepisów dotyczących zawierania, realizacji i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie założeń merytorycznych oraz prowadzenie prac analitycznych i projektowych związanych z zawieraniem i realizacją umów we wskazanych rodzajach,
 • współpraca z nadzorem specjalistycznym w poszczególnych dziedzinach medycyny, organami i instytucjami właściwymi w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej ze wskazanych rodzajów,
 • opiniowanie aktów prawnych, 
 • dokonywanie analiz dokumentów i prowadzenie korespondencji,

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Opis wykształcenia: preferowane medyczne, prawne

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym na stanowisko starszego referenta nie jest wymagany staż pracy,
 • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność analitycznego i perspektywicznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego formowania wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • rzetelność i komunikatywność.

 

Więcej informacji:

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSM/14/86

Baner zwm 2