Czytaj więcej...

27 sierpnia 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny ponownie dopuścił do obrotu produkt leczniczy Parafina ciekła (logo firmy LGO).

Czytaj więcej...

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił najnowsze sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w Polsce w 2014. Dokument obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

Czytaj więcej...

W porównaniu do XXII obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2015 r., projekt XXIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

aotmit

31 sierpnia odbędzie się 26 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Czytaj więcej...

24 sierpnia 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 31/WC/2015 wycofującą z obrotu produktu leczniczego BACTROBAN.

Czytaj więcej...

24 sierpnia 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał reklamę produktu leczniczego Pedicetamol.

Czytaj więcej...

21 sierpnia 2015 r. wydawca portalu SystemOchronyZdrowia.pl – ARTSMART Izabela Żylińska – został członkiem Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie. Współpraca ma mieć na celu wsparcie prac organizacji i ich promowanie głównie wśród niezrzeszonych podmiotów medycznych.

Czytaj więcej...

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SPSW) świadczył usługi medyczne dla ok. 350 tys. mieszkańców Gorzowa Wlkp. i północnej części województwa lubuskiego. Do tej pory żaden samorząd w Polsce nie przekształcił tak dużego szpitala, borykającego się z wielomilionowym długiem, jednym z największych w kraju. Na szpitalu ciążyło realne zagrożenie likwidacji, a tym samym ograniczenie dostępu do usług medycznych pacjentom z północnej części województwa.

Baner zwm 2